3 czerwca 2022 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się XVI Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków. W tym roku organizatorem Olimpiady było Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie. Tradycyjnie patronat nad Olimpiadą objął Burmistrza Pajęczna Piotr Mielczarek.

Udział w zawodach wzięły 4 reprezentacje:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie

Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Pajęcznie

Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach

Każda drużyna składała się z 7 zawodników. Rozegrano łącznie 6 konkurencji. Po ich zakończeniu obliczono wyniki końcowe Olimpiady. Wszystkie drużyny okazały się zwycięskie.

Rywalizacja odbyła się w atmosferze wspaniałej zabawy. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz zabawek otrzymały wszystkie drużyny .

p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Pajęcznie Pani Monika Hanulak podziękowała zawodnikom, kibicom, nauczycielom za przygotowanie i udział XVI Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków. Nad przebiegiem olimpiady czuwali instruktorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pajęcznie o nagłośnienie i oprawę muzyczna zadbali Instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie.

Sponsorami byli: Urząd Miejski w Pajęcznie oraz Cementownia „WARTA” S.A. w Trębaczewie.