Zarządzenie Nr 514/22
Burmistrza Pajęczna
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pajęczno, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

pełna treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 483/22

Burmistrza Pajęczna

z dnia 7 września 2022 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Pajęczno.

 

pełna treść zarządzenia

 


Zarządzenie Nr 315/21

Burmistrza Pajęczna

z dnia 20 maja 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Gminie Pajęczno miejscowość Stare Gajęcice, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka 530/2, nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działki 4505/9 i 4505/11 obręb Miasto Pajęczno oraz powołania komisji przetargowej.

pełna treść zarządzenia