OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym: 873/4, 879/5, 1156/5, 1156/6, 879/6, 906/6, 906/5,

położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno.

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości gminnych oraz regulamin

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z 12-01-2023

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z 17-01-2023


OGŁOSZENIE O  PIERWSZYCH ROKOWANIACH

NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ BUDYNKU

DZIAŁKA 530/2 OBRĘB GAJĘCICE STARE

 

Ogłoszenie o rokowaniach

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie pierwszych rokowań wraz regulaminem


Informacja o wyniku przetargu

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 12 stycznia 2022 roku

Treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Pajęczna ogłosił:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 894 położonej w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno

Treść ogłoszenia

Sprostowanie


OGŁOSZENIE

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Pajęczna ogłosił:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej  i sprzedaż posadowionego na tym gruncie budynku działka ewidencyjna o numerze 530/2  położonej w obrębie Gajęcice Stare gmina Pajęczno.

 

Treść ogłoszenia

Regulamin przetargu

Informacja o wyniku II przetargu 03.02.2022


OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Pajęczna ogłosił:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 530/2  położonej w obrębie Gajęcice Stare gmina Pajęczno.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

informacja o wyniku przetargu 01 października 2021