Informujemy, że Prezes Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia 2020r. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 r.

Gmina Pajęczno otrzyma ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 3 615 010,00 zł na inwestycję pod nazwą „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109411E UL. JANA PAWŁA II W PAJĘCZNIE”.

W ramach projektu powstanie pas drogowy składający się z jezdni o szerokości 7 m, ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z elementami zagospodarowania przestrzeni miejskiej w postaci pasa zieleni i opaski bezpieczeństwa oraz oświetlenia ulicznego.

Łączna wartość inwestycji to 5 164 301,00 złotych. Zadanie ma być realizowanie w latach 2020-2021.