Serdecznie witamy w nowo powstałym Pajęczańskim Domu Sportu.

Mamy wielką przyjemność przedstawić Państwu kilka zdjęć które przybliżą  wszystkim Państwu nasz nowy sportowy obiekt.
Pajęczański Dom Sportu oddany został dla wszystkich którzy w naszym mieście uprawiają sport . Mamy nadzieję, że wokół obiektu będzie miało miejsce wiele ciekawych inicjatyw sportowych z różnych dyscyplin.
Zapraszamy naszych mieszkańców jak i gości którzy mogą w naszym obiekcie wynajmować komfortowe pokoje, istnieje możliwość wynajęcia  sali konferencyjnej wyposażonej w niezbędny sprzęt do przeprowadzania szkoleń czy spotkań.
Więcej szczegółów dotyczących działalności Pajęczańskiego Domu Sportu podamy w najbliższym czasie ale już teraz zapraszamy naszych mieszkańców jak i gości do odwiedzenia.
Zapraszamy.

WAKACJE NA SPORTOWO – zobacz

Kontakt: tel. 530-628-606; e-mail: domsportu@pajeczno.pl

W budynku mieszczą się:
NA PARTERZE

  • pomieszczenia administracyjno biurowe
  • sala konferencyjna z wyposażeniem
  • szatnie dla sportowców i pomieszczenie dla sędziów

NA PIĘTRZE

  • przestronny hol z aneksem kuchennym
  • duży taras
  • 7 pokoi hotelowych z łazienkami

UWAGA!!!! SZKOLENIE DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ!!!!!

Łódzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej organizuje w Pajęcznie kurs trenerów Grasroots C. Szkolenie  odbędzie się w Pajęczańskim Domu Sportu który znajduje się przy ul. Rekreacyjnej. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na obiektach Stadionu Zawiszy  Pajęczno oraz Orlikach, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez prowadzących.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne:

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

a.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E- mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

O PRZYJĘCIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koszt kursu zgodny z uchwałą PZPN-  800 zł. Czas trwania 3 miesiące w sesjach weekendowych co 2-3 tygodnie Termin roboczy /uzależniony od przebiegu rekrutacji/ 7.09.2018 -9.12.2018.

Szczegółowych informacji udziela p. PIOTR GRZELAK tel. 602433666

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie kursu jest  Kierownik Domu Sportu Pan Bogusław Okrzesik tel. 694358195 lub  530628606, e-mail domsportu@pajęczno.pl