Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obiektach sportowych Gminy Pajęczno (Stadion Miejski w Pajęcznie, Stadion w Makowiskach, kompleks boisk “Orlik” przy ul. Wiśniowej, sale sportowe przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 w Pajęcznie i w Makowiskach)
do dnia 14 maja 2021 roku
mogą odbywać się jedynie zajęcia sportowe dla :

1) sportu zawodowego
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),
3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie,
5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,
8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.

Wszystkie wydarzenia mogą odbywać się pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

 W okresie 15 maja -28 maja 2021 roku
na otwartym powietrzu dopuszcza się udział publiczności w ilości 25% przewidzianych miejsc (przy zachowaniu dystansu 1,5 m pomiędzy widzami)

W okresie 29 maja – 5 czerwca 2021 roku
sportowe obiekty zamknięte udostępnia się do użytku liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia oraz publiczności w liczbie 50% liczby miejsc (przy zachowaniu dystansu 1,5 m pomiędzy widzami).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pajęcznie

MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Pajęczno. Mieści się w budynku przy ul. Rekreacyjnej 40.
MOSiR zarządza obiektami sportowo – rekreacyjnymi na terenie miasta i gminy:
– Budynek MOSiR (z salą konferencyjną i pokojami noclegowymi),
– Stadion Miejski w Pajęcznie (z kortem tenisowym),
– Stadion sportowy w Makowiskach,
– Boiska, korty tenisowe, siłownie napowietrzne i place zabaw.
MOSiR koordynuje również wykorzystywanie hal sportowych przy szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Pajęcznie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pajęcznie, Szkoła Podstawowa w Makowiskach) oraz kompleksu “ORLIK” (przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pajęcznie) w czasie poza zajęciami szkolnymi.
Kontakt w sprawie wynajmu obiektów i miejsc noclegowych : tel. 530-628-606

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pajęcznie (ul. Rekreacyjna 40)

 

W budynku mieszczą się:
NA PARTERZE

  • pomieszczenia administracyjno biurowe
  • sala konferencyjna z wyposażeniem
  • szatnie dla sportowców i pomieszczenie dla sędziów

NA PIĘTRZE

  • przestronny hol z aneksem kuchennym
  • duży taras
  • 7 pokoi hotelowych z łazienkami