Na wniosek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego, Rada Miejska w Pajęcznie na Sesji w dniu 27 września 2022 roku, podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu będącego skrzyżowaniem ulic: ul. 1 Maja (droga powiatowa), ul. Wiśniowej (droga gminna) i ul. Cmentarnej (droga powiatowa) w Pajęcznie – „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”.

Jak wskazali wnioskodawcy: „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920 – ma przypominać mieszkańcom Powiatu Pajęczańskiego o tak ważnym wydarzeniu jakim była wojna polsko – bolszewicka. Zwycięstwo w tej bitwie pozwoliło zachować niepodległość Rzeczypospolitej, odradzającej się po latach zaborów, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji. Polskie zwycięstwo było możliwe dzięki kilku czynnikom, na które złożyły się osobista postawa naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, wytrzymałość, odwaga i męstwo polskich żołnierzy oraz patriotyczna postawa narodu polskiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że w Bitwie Warszawskiej pokazaliśmy, jak dzielny jest Polski żołnierz. Udowodniliśmy, że kochamy naszą Ojczyznę, a patriotyzm jest cechą wyróżniającą naród Polski. Nadanie imienia naszemu rondu „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920” jest oddaniem hołdu dla tych bohaterów, którzy dali nam wówczas wolność.” Radni Rady Miejskiej w Pajęcznie poparli wniosek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego. Uchwała Rady Miejskiej w Pajęcznie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, weszła w życie w dniu dzisiejszym tj. 2 listopada 2022 r.