OGŁOSZENIE – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE !!!!

Gmina Pajęczno, w związku z rezygnacjami z listy podstawowej, ogłasza w okresie od 17  do 20 sierpnia 2021 roku nabór uzupełniający dla mieszkańców gminy zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”. Rezygnacje dotyczyły w głównej mierze instalacji  2,1 kW oraz 3,0 kW.

Osoby zainteresowane montażem instalacji z dofinansowaniem  proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji. Deklaracja jest dostępna do pobrania w linku poniżej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Z uwagi na trwające prace projektowe oraz ograniczoną ilość miejsc prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się osób chętnych do udziału w projekcie. Decydująca będzie kolejność wpływu deklaracji oraz dostępność mocy instalacji. W przypadku, w którym ilość deklaracji przekroczy ilość wolnych miejsc instalacyjnych, Urząd Miejski zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania deklaracji.

Wypełnioną deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, wysłać przesyłką pocztową, wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisanym podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

Uwaga!!!

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które zgodnie z deklaracją spełniają następujące kryteria formalne oraz aspekty techniczne umożliwiające montaż instalacji przewidzianych dla osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

Kryterium formalne jakie powinien spełnić uczestnik projektu:

  1. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Pajęczno (własność/współwłasność).
  2. Instalacja nie może służyć na potrzeby budynku, w którym jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza.
  3. W przypadku prowadzenia działalności agroturystycznej, rolniczej konieczne będzie zastosowanie rozdziału instalacji elektrycznej.
  4. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane budynki  będące w trakcie budowy.

 

Poniżej przedstawiamy informację dla mieszkańców odnośnie wysokości wkładu własnego dla poszczególnych instalacji:

 

 

Instalacje Fotowoltaiczne

Rodzaj instalacji wkład mieszkańca
2,1 kW 1 fazowa* 2 204,78 zł
3,0 kW 1 fazowa* 2 587,48 zł
3,0 kW 3 fazowa* 3 003,97 zł
4,2 kW 1 fazowa* 3 691,22 zł
5,1 kW 1 fazowa* 4 064,46 zł

*nabór uzupełniający dotyczy przede wszystkim instalacji o mocach 2,1 oraz 3,0 kW

 

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie pod numerem telefonu 34 311 15 23 wew. 229 lub 251.

 

Deklaracja do pobrania