Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr ewid. 96 i położonej w miejscowości Makowiska, obr. 13 – Makowiska, gm. Pajęczno.

Treść obwieszczenia do pobrania