W ramach działań prowadzonych na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w dniu 21 sierpnia (sobota) w Dylowie A, posesja nr 50, podczas festynu rodzinnego będzie możliwość skorzystania z Mobilnego Miejsca Spisowego.

We wskazanym terminie rachmistrzowie pod wskazaną lokalizacją w godzinach 16.00-19.00 spisywać będą mieszkańców Gminy.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy oraz przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ! oraz danych pozostałych osób zamieszkałych na dzień 31 marca 2021 r. pod tym samym adresem.

Pamiętaj, iż udział w Narodowym Spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem, ale również powinnością, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!