Zakupiony przez MZK w Pajęcznie  pojazd pogotowia kanalizacyjnego, to nowy samochód dostawczy Renault Master wraz z wmontowanym urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO. Urządzenie typu WUKO zamontowane na pojeździe generuje ciśnienie wody ponad 150 atm., a wysokociśnieniowy wąż roboczy wraz z zestawem odpowiednich głowic ciśnieniowych pozwala na udrażnianie odcinków kanalizacji do 80 m.

Samochód jest dostosowany do pracy, także poprzez odpowiednie zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej przed korozją oraz zamontowanymi urządzeniami sygnalizacyjno – ostrzegawczymi świetlnymi i dźwiękowymi.

 

WUKO to potoczne określenie metody czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. Ciśnieniowa metoda czyszczenia kanalizacji polega na wprowadzeniu do rur kanalizacyjnych z pojazdu WUKO specjalnego węża, który pod dużym ciśnieniem tłoczy wodę. Do pracy wykorzystuje się węże o różnych średnicach i odpowiednie typy głowic ciśnieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest to uzależnione od rodzaju zalegających zanieczyszczeń i średnicy rur. Wąż zostaje wprowadzony w głąb rur kanalizacyjnych. Głowica reguluje ciśnienie, a pompa tłocząc wodę powodując oderwanie zanieczyszczeń z rur a co za tym idzie udrożnienie przepływu. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana obecnie przez pogotowie kanalizacyjne. Posiada wiele zalet, między innymi nie wymaga zastosowania toksycznych środków żrących, a więc jest nieinwazyjna oraz obojętna dla środowiska naturalnego.