Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie informuje mieszkańców Niwisk Górnych i Niwisk Dolnych, że decyzją nr 30/19 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pajęcznie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Niwiska Górne.