Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Gminy: ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Pajęcznie ul. Wiśniowa 3, 98-330 Pajęczno nr 44 8980 0009 2032 0008 8499 0001 lub na indywidualne rachunki wskazane w blankietach opłat za odpady.