Terminy wypłat zasiłków: Zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, okresowe –25 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy wypłata następuje w następnym dniu roboczym.

W m-cu grudniu wypłata nastąpi 21.

Zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny – 28 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy wypłata następuje w następnym dniu roboczym.