W związku z faktem, iż od 1 stycznia 2020 r. gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi nie obejmuje swym zakresem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych czyli firm i instytucji, przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnie zawartej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne na terenie Gminy Pajęczno i jest realizowany według dostarczonych przez firmę harmonogramów.

Apelujemy zatem do właścicieli firm i instytucji, aby pojemniki na odpady komunalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie były wystawiane w terminach odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Poniżej harmonogramy odbioru odpadów od firm i instytucji:

Nr kalendarza: 28d
Gmina Pajęczno
1 i 3 piątek miesiąca

Nr kalendarza: 28b
Miasto Pajęczno
2 i 4 piątek miesiąca

Nr kalendarza: 28c
Miasto i Gmina Pajęczno
1 raz w tygodniu – piątek