Urząd Miejski w Pajęcznie informuje, że obecnie analizujemy możliwość ewentualnego otwarcia prowadzonych przez Gminę Pajęczno przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka po dniu 6 maja 2020.

Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom. Dyrektor placówki skontaktuje się z każdym z Państwa telefonicznie celem uzyskania informacji o ewentualnym uczęszczaniu Państwa dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka.
Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z przedszkola oraz żłobka powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. O stosownych ustaleniach dotyczących ewentualnego otwarcia placówek zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miejskiego oraz poszczególnych placówek.

Poniżej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PRZEDSZKOLA

ŻŁOBEK