Biorąc pod uwagę ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty, zakres realizowanych zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację w 2019 postanawiam przyznać dotację dla Stowarzyszenia Artystycznego w Pajęcznie w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)