Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej
Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków
opadów śniegu.

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać
o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie
Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów
i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.
Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu
zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-
do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3, do wykorzystania w bieżącej
działalności.

Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.
Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego