Najemcy i podnajemcy w trudnej sytuacji finansowej  mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, mogą liczyć nawet na 1500 zł miesięcznie przez okres pół roku. Ze złożeniem wniosku warto się jednak pospieszyć, ponieważ termin upływa wraz z końcem marca 2021r.
W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Dopłaty do czynszu przysługują najemcom i podnajemcom mieszkań prywatnych, komunalnych, spółdzielczych i TBS. Dodatkowo trzeba spełniać następujące warunki:

  • wnioskodawca wynajmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r. (może być inne niż wynajmowane obecnie),
  • średni miesięczny dochód wnioskodawcy był w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku niższy o co najmniej 25 proc. niż miesięczny dochód w 2019 r.

Dopłaty do czynszów są przyznawane razem z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część. Żeby otrzymać pieniądze, należy zatem złożyć w urzędzie gminy wniosek o dodatek mieszkaniowy  z dopiskiem, że chcemy uzyskać także dopłatę do czynszu. Urząd poinformuje, jakie dodatkowe załączniki będą potrzebne (np. deklaracja o dochodach).

Ponieważ dopłaty można otrzymać tylko wraz z dodatkiem mieszkaniowym, należy też spełniać warunki uprawniające do otrzymania dodatku:

  • posiadać tytuł prawny do mieszkania (np. umowę najmu),
  • mieć miesięczny dochód na osobę nie wyższy niż 1500 zł (rodzina) lub 2100 zł (osoba samotna),
  • mieć metraż mieszkania nie większy niż 45,5 m kw. (1 domownik), 52 m kw. (2 domowników), 58,5 m kw. (3 domowników), 71,5 m kw. (4 domowników), 84,5 m kw. (5 domowników), 91 m kw. (6 domowników).

Jeśli chodzi o metraż mieszkania, istnieją pewne wyjątki od powyższej zasady, np. w przypadku osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Dopłaty do czynszów – jakie są terminy i ile można otrzymać?
Przepisy uruchamiające dopłaty do czynszu weszły w życie 5 stycznia 2021 r. Czas na składanie wniosków upływa już 31 marca 2021 r. Po złożeniu w urzędzie wniosek jest rozpatrywany przez okres 30 dni.
Dopłaty są przyznawane na okres 6 miesięcy. Można je otrzymać tylko raz. Jeśli chodzi o możliwe do uzyskania kwoty, to według ustawy:
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Jeśli okaże się, że wnioskodawca jednak nie spełnia warunków pozwalających uzyskać dopłatę, ale spełnia kryteria przyznania dodatku, mogą przyznać takiej osobie sam dodatek mieszkaniowy.
Co ważne, pieniędzy uzyskanych z dodatku mieszkaniowego i dopłat do czynszów nie dostaje się bezpośrednio do ręki. Są one wypłacane przez urząd właścicielowi wynajmowanego mieszkania lub innej osobie pobierającej od wnioskodawcy opłaty za lokal (np. zarządcy budynku). Chodzi o to, by pieniądze te faktycznie pokryły bieżące i zaległe koszty wynajmu.