Informujemy mieszkańców, że zamieściliśmy na głównej stronie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie dane pomiarowe pochodzące z  czujnika badania jakości powietrza.
Pomiary tam zamieszczone wskazują stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Sensor umieszczony jest na budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
Czujniki mierzy nie tylko stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Dokonują również takich pomiarów jak: temperatura powietrza wyrażona w stopniach Celsjusza, wilgotność i ciśnienie. Na chwilę obecną pełen odczyt z czujnika można śledzić za pośrednictwem panelu dostępnego na stronie https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10 lub za pomocą bezpłatnej aplikacji Syngeos dostępnej na https://play.google.com/store/search?q=syngeos.
Dane maja charakter informacyjny.