Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe. Program “Cyfrowa Gmina” jest odpowiedzią na ten problem, to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z:
⦁ Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
⦁ Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
⦁ Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Konkurs kierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).
Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina ma wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie można poznać w dniu uruchomienia każdej rundy zamieszczonej w dokumentacji konkursowej.

III runda trwa od 11.01 do 10.02.2022.

Jak złożyć wniosek? Jakie działania będzie można sfinansować z programu? Kiedy pieniądze trafią do gmin? – na te i inne pytania już we wtorek 11 stycznia 2022 r. podczas spotkania z łódzkimi samorządowcami odpowiadał minister Adam Andruszkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu wzięli udział także: Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber i Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński.
Czek na kwotę 344 730 zł w imieniu Gminy Pajęczno odebrał zastępca Burmistrza Pajęczna Pan Adam Stachera.