Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna

Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie możliwości zaopatrzenia ze źródeł odnawialnych. Treść Obwieszczenia...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 1.P