Przypominamy, że  jutro tj. 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane będą według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody spisania się.

Obowiązkową formą będzie samospis internetowy. Jest to dla rolnika metoda najwygodniejsza. Można się bowiem spisać samodzielnie w domu przez komputer lub przez telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie czasie.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe będzie dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon”.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, będą mogli skorzystać z przygotowanego na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie pok. 208 (I piętro). Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe od 1 września 2020 r. w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek  od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 17.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.30

W celu wypełnienia formularza spisowego każdy z rolników powinien skorzystać ze strony internetowej https://spisrolny.gov.pl, zalogować się do aplikacji i spełnić obowiązek. Formularz na stronie można wypełnić od 1 września br.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu internetowego mogą przekazać poprzez wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego lub bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie, jeżeli nie będą ograniczone kontakty bezpośrednie z uwagi na epidemię w kraju. W Pajęcznie rolę rachmistrza spisowego pełnić będą 3 osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone oraz zdały egzamin weryfikujący ich wiedzę.

Rolniku! Twoje dane są bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/  lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.