Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” rozpoczyna cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.

Konsultacje odbędą się 23 sierpnia 2022 o godz.15.00 w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie

W dniu 23 sierpnia 2022 o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie odbędzie się spotkanie do udziału, w którym zapraszamy lokalnych liderów, sołtysów, radnych, przedstawicieli samorządu, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

 

Zaproszenie