Zarządzenie Nr 315/21

Burmistrza Pajęczna

z dnia 20 maja 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Gminie Pajęczno miejscowość Stare Gajęcice, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka 530/2, nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działki 4505/9 i 4505/11 obręb Miasto Pajęczno oraz powołania komisji przetargowej

pełna treść zarządzenia