Projekt „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” jest realizowany w ramach poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oferuje:

doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

szkolenia i kursy zawodowe, w tym stypendium szkoleniowe;

płatne staże zawodowe (3 miesięczne), w tym stypendium stażowe w wysokości 2 700,00 zł brutto/msc.

 

Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie 1 z 7 powiatów woj. łódzkiego, tj. bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Tryb., radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,

lub

  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej www.crklodzkie.pl lub www.ppt.belchatow.pl

 

Nabór do projektu trwa! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Realizator projektu: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej

Biuro projektu:

BKPPT Sp. z o.o.

Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

tel. 533 305 803

email: bkppt@ppt.belchatow.pl lub crk@lodzkie.pl

 

Dofinansowanie z UE: 1 297 227,84 PLN.

Projekt realizowany w ramach: Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020