Burmistrz Pajęczna,   działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  udostępnia do pobrania

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wnioski będą dostępne  i przyjmowane  w  Urzędzie  Miejskim w Pajęcznie  ul. Parkowa 8/12  98-330 Pajęczno w Punkcie Informacyjnym  (parter)  w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia
30 listopada 2022 r. oraz dodatkowym punkcie zlokalizowanym w holu Urzędu ,  obsługiwanym przez pracowników Referatu Nadzoru Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Pajęcznie.

Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy o składanie WNIOSKÓW na paliwo stałe w budynku Urzędu Miejskiego  w Pajęcznie  lub  elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.  (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych).

Zgodnie z ustawą zakupu nie będą mogły dokonać osoby,  które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na  sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (jeżeli kupiły więcej niż 1 tonę). Prawo do zakupu mają gospodarstwa, które są uprawnione do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić po preferencyjnej cenie maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach: I – do 31 grudnia 2022 roku, II – po 1 stycznia 2023 r.

 OBECNIE SKŁADANY WNIOSEK DOTYCZY ZAKUPU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU!!!

Gmina będzie odbierała węgiel ze wskazanych przez organy rządowe składów spółek Skarbu Państwa,  nie mając żadnego wpływu na jego pochodzenie oraz jakość.

Określona przez Państwa we wniosku  ilość/rodzaj paliwa stałego  nie są  gwarancją zakupu.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat działania w w/w sprawie.

O wszelkich istotnych kwestiach dotyczących dystrybucji węgla będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco.

 

 

Burmistrz Pajęczna

(-) Piotr Mielczarek

 

Plik do pobrania:

– PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA – Schemat postępowania dla Mieszkańca Gminy Pajęczno

wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (plik PDF)

wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (plik word)