Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie zaprasza do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ.

Konkurs ma na celu przekazywanie tradycji, prezentację twórczości dzieci i młodzieży ukazującą radość i nastrój Świąt Wielkanocnych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjum na terenie gminy Pajęczno.

Każda klasa (grupa) biorąca udział w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 prac.

Prace konkursowe należy podpisać i dostarczyć do MGOKiS przy ul. Wiśniowej do 19 kwietnia 2019 r. Opis pracy powinien zawierać imię i nazwisko, wiek wykonawcy oraz adres szkoły i nazwisko opiekuna.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa I-IV, V-VII (+gimnazjum).

Prace konkursowe wykonane samodzielnie, nie powinny być wcześniej publikowane.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyróżnieniem będzie również ekspozycja prac laureatów w Miejsko – Gminnym Ośrodku   Kultury Pajęcznie.

O pełnym werdykcie Jury oraz terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi  placówki szkolne oraz opiekunów.

Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu  i podziału nagród.