Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2022”

Całkowity koszt zadania: 31 352,00 zł.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 28 216,00 zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości około 84,736 Mg, pochodzących z demontażu pokryć dachowych z 33 posesji z terenu Gminy Pajęczno.

link do strony:   www.wfosigw.lodz.pl