Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16.11.2020. To święto obchodzone na całym świecie, które ma okazać wsparcie dla mniejszości i grup dyskryminowanych.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest obchodzony na całym świecie 16 listopada. Został ustanowiony w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO. W związku z tym prezydenci polskich i europejskich miast wystosowali apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wobec mniejszości i grup dyskryminowanych.