NOWE WNIOSKI – informacja o naborze na okres do 30 kwietnia 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że Gmina Pajęczno kontynuuje realizację dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców w roku 2023.

Cena węgla wynosi  2000 zł brutto za tonę Koszt transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Zainteresowani zakupem węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcy Gminy Pajęczno mogą składać NOWE WNIOSKI na okres 01.01.2023 do 30.04.2023. Wnioski dostępne są do pobrania poniżej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pajęcznie przy ul. Parkowej 8/12.

Formularz wniosku do pobrania:

Realizacja tych wniosków złożonych w 2023 roku rozpocznie się po zakończeniu dystrybucji węgla dla wnioskodawców z 2022 r.

Informujemy, że na wnioskach składanych w 2022 r. była zawarta wstępna informacja o zapotrzebowaniu na 2023 rok. Aby zakupić ponownie węgiel na warunkach sprzedaży preferencyjnej należy złożyć nowy wniosek na okres

do 30 kwietnia 2023 roku.

Gmina przygotowuje sukcesywnie decyzje do dokonania wpłat za zamówioną ilość węgla przez mieszkańca, według wniosków zgłoszonych do 31 grudnia 2022 r.

Prosimy o niedokonywanie płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez pracownika upoważnionego z Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Osoby, które chcą dokonać wpłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „ Wpłata za preferencyjną sprzedaż węgla ….. ton i  kwotę numer decyzji płatniczej oraz podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu podanej we wniosku .

Uwaga !!

W przypadku płatności realizowanej przelewem prosimy o  wpisanie numer rachunku Gminy Pajęczno :   73 8265 0001 2001 0071 7171 0041

 

KWOTA DO WPŁATY:   w zależności od ilości wpisanych ton w złożonym wniosku, będzie wynosiła:

 – 1,5 tony = 3000,00 zł,

 – 1 tona = 2000,00 zł,

 – 0,5 tony = 1000 zł

Bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru.

Kontakt dotyczący realizacji wniosków i decyzji płatniczych oraz kontakt z punktami realizującymi dystrybucję odbywa się przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie Referat Nadzoru Komunalnego pokój 103, tel. 34 3111 523 wew. 222.


Pliki do pobrania:

NOWY wniosek o zakup węgla 2023

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA SCHEMAT 2023