16 lutego 2023 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie odbył się cykl spotkań edukacyjno – profilaktycznych z autorytetem w dziedzinie prawa – Anną Marią Wesołowską – sędzią z 40-letnim doświadczeniem, orzekającym
w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Aktualnie sędzia bardzo angażuje się we wszelkie inicjatywy związane z edukacją prawną. W ramach projektu „Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny” odbyły się trzy spotkania. W pierwszym z nich udział wzięło ponad 400 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 1w Pajęcznie.
Pogadanki z pajęczańską młodzieżą miały charakter profilaktyczny i dotyczyły m.in. granic prawa, zagrożeń i konsekwencji, jakie niosą za sobą zachowania typu nękanie, obrażanie, niszczenie mienia. Alkohol, narkotyki, Internet – to główne uzależnienia, które bezpośrednio wpływają na przestępczość wśród nieletnich. Sędzia mówiła o braku szacunku do siebie i drugiego człowieka, o zacieraniu granicy między tym co dobre, a złe.
Swój panel mieli również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Pajęczno, instytucji tj. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie, Zespołu Interdyscyplinarnego w Pajęcznie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie, Policji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Rada Pedagogiczna SP 1.
Ostatnie spotkanie dedykowane było rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszej Gminy. W trakcie tego panelu sędzia zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, podkreślając, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom również o obowiązku współpracy ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
Przykłady przekazane przez Panią Sędzię uświadomiły rodzicom, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu i rozwoju własnych dzieci.
Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie spotkanie transmitowane było online na kanale MOKTV udostępnione poprzez oficjalny fanpage Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską z pewnością było bardzo ciekawą i interesującą lekcją życia, która skłania do refleksji, a także pozwala dostrzec problemy innych.
Za ogrom wiedzy, poświęcony czas, cenne wskazówki, pasję i wielkie serce składamy ogromne podziękowania. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią, nie była to ostatnia wizyta sędzi Anny Marii Wesołowskiej w naszej Gminie.
Organizatorem Spotkania była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowa w Pajęcznie.