W ramach realizacji zapisów Porozumienia, zawartego 26 października 2021 r. przez Burmistrza Pajęczna z Krajowym Zasobem Nieruchomości, 9 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie robocze dotyczące przyszłości budowy mieszkań niskoczynszowych m.in. w Gminie Pajęczno, prowadzone przez Przedstawiciela Krajowego Zasobu Nieruchomości. Tematyka spotkania dotyczyła utworzeniu spółki w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, której udziałowcem może zostać Gmina Pajęczno. W naradzie uczestniczył Zastępca Burmistrza Adam Stachera. Podczas spotkania omówiono projekt umowy spółki . Podstawowym celem działalności przyszłej spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Celem gminnych władz samorządowych jest budowa w Pajęcznie 60 mieszkań niskoczynszowych z możliwością dojścia do własności prze najemców po 15 latach.