Dziś w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przedsiębiorcami z terenu Gminy Pajęczno. Spotkanie informacyjne dotyczyło warunków udzielenia wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT dla osób prawnych lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rodzaje działalności wspierane w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

– produkcja

– BPO/SSC/IT

Pomoc Publiczna przyznawana jest z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy

Serdecznie dziękujemy przybyłym przedsiębiorcom za udział w spotkaniu i merytoryczną dyskusję

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Tel. 42 676 27 53 , 42 676 27 54

WWW.sse.lodz.pl

info@sse.lodz.pl