W minioną sobotę (13 lutego 2021 r.) jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach został przekazany specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Kwota uzyskanej dotacji to 300.000 zł. pochodząca z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysokość środków przekazanych przez Urząd Miejski w Pajęcznie wyniosła ponad 90.000,00 zł.

Niech ten nowy pojazd udanie służy w OSP Makowiska w odpowiedzialnej misji niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

W tym miejscu pragniemy podziękować OSP Makowiska, a także wszystkim jednostkom OSP z ternu Gminy Pajęczno za poświęcenie, trud i codzienną gotowość do niesienia pomocy innym.