Prace remontowe na ulicy Letniej właśnie się zakończyły. Zakres wykonanych prac to podbudowa z tłucznia, jezdnia bitumiczna o szerokości 5,0 m, zjazdy do istniejących posesji oraz wykonanie chodnika. Całkowita długość wykonanego odcinka wynosi 91 m. Pieniądze na tę inwestycją pochodzą ze środków własnych Gminy Pajęczno. Wartość zadania opiewa na kwotę 122.134,02 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WILK” Ryszard Wika.

Kolejną ulicą na osiedlu Źródelna, która zyska nowy wygląd będzie ulica Kwiatowa. Obecnie trwają tam prace remontowe.