Urząd Miejski w Pajęcznie informuje, że w związku z brakiem możliwości przygotowania placówek wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowe, Dyrektorzy placówek z terenu Gminy Pajęczno po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawiesili prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pajęcznie, Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie (dotyczy również żłobka), w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach  na czas oznaczony w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.