Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 163 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęczno”.

W wyniku wszczętego  w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 13 ofert.

Poniżej zamieszczamy link z informacją z sesji otwarcia ofert:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolejnym etapem jest weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym.

O dalszych krokach związanych z realizacją projektu, będziemy Mieszkańców na bieżąco informować poprzez stronę internetową www.pajeczno.pl