Już po raz drugi Urząd Miejski w Pajęcznie pozyskał środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” . W drugiej edycji zostanie zakupionych 30 laptopów o łącznej wartości 75 tys. złotych. Tak jak podczas realizacji pierwszej edycji, sprzęt zostanie użyczony uczniom, by mogli realizować naukę w trybie zdalnym. Tym razem, zgodnie z założeniami projektu sprzęt trafi do dzieci z rodzin wielodzietnych. Grant ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Po zakończeniu nauczania w trybie zdalnym laptopy będą służyły szkołom.