Właścicielu, Zarządco budynku sprawdź czy DEKLARACJA CEEB  została złożona.

https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Jeżeli posiadasz już wydruk potwierdzający zapisanie deklaracji w systemie i potrzebujesz kolejnego potwierdzenia możesz je uzyskać samodzielnie wpisując unikalny kod deklaracji w wyszukiwarkę oraz  imię i nazwisko właściciela.

Wydruk zawierający unikalny kod deklaracji jest jedynym ważnym potwierdzeniem tego, że budynek został wpisany do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków.