Burmistrz Pajęczna informuje o ponownych konsultacjach społecznych

w sprawie projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Pajęczno

w dniach  7 – 30 października 2020 roku

Pierwsze konsultacje w tej sprawie miały miejsce w dniach 7 października – 15 listopada 2019 r. W wyniku tych konsultacji zostało złożonych wiele uwag przez sołtysów i przewodniczących osiedli. Uwagi zgodne z prawem zostały uwzględnione i naniesione do projektów statutów, dlatego poddaje się je ponownym konsultacjom. Wszystkie niezbędne dokumenty – tj. ankieta oraz projekt statutu poszczególnego sołectwa dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje Społeczne lub w punkcie informacyjnym w holu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Jeden egzemplarz projektu statutu został przekazany Sołtysowi każdego Sołectwa.