Realizacja zadań w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2020 r.

W ramach realizacji Uchwały Nr 127/XV/20 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 kwietnia 2020 r. (Dz. U. Województwa Łódzkiego z dnia 12 maja 2020 r. poz. 2746) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2020 r. zapewniono hotelowanie zwierząt odłapanych z terenu Gminy Pajęczno.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zwierząt bezdomnych – psów przebywających w schronisku prowadzonym przez Longin Siemiński Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo – Adopcyjne w Wojtyszkach 18, gmina Brąszewice wynosiła 8 sztuk. W przedmiotowym okresie z terenu Gminy Pajęczno po odłapaniu umieszczono w schronisku 2 psy.

 Zwierzęta, które trafiają do schroniska są obligatoryjnie szczepione, odrobaczane, odpchlone, sterylizowane/kastrowane, znakowane chipowane i wprowadzane do bazy danych oraz umieszczane na stronie internetowej schroniska, w sieci facebook, olx. Umieszczanie zdjęć przyczynia się do zwiększenia adopcyjności oraz umożliwia właścicielom odnalezienie swoich zgub. Gmina Pajęczno również na stronie urzędowej oraz w sieci facebook umieszcza ogłoszenia i zdjęcia zaginionych zwierząt. Dzięki funkcjonowaniu strony oraz jej rosnącą popularnością wiele psów trafiło do swoich właścicieli. Dodatkowo dzięki wdzięczności osób niosących pomoc, które stworzyły tymczasowy dom dla zwierząt bezdomnych jak też rannych w wyniku zdarzeń drogowych po udzieleniu pomocy weterynaryjnej udało się znaleźć im nowy dom. Ponadto dzięki współpracy wolontariuszy z terenu Gminy Pajęczno udało się znaleźć nowych właścicieli dla 7 psów w  2020 r., natomiast w 2019 r. dla 6 psów i 5 szczeniaków. Dlatego też okazało się niepotrzebne przekazanie zwierząt do schroniska. Podejmowano czynności związane z pozostawieniem psów bez opieki, które mają ustalonego właściciela (wystosowano wezwania do wywiązywania się z obowiązków właścicieli utrzymujących psy). W ramach pomocy potrzebującym zwierzętom z terenu gminy Pajęczno przy zaangażowaniu szkół przeprowadzono akcje ,,Świąteczna paka dla psiaka” w 2019 r. w supermarkecie jak też z okazji Światowego Dnia Kota w dniu 15.02.2020 r. przeprowadzonej w supermarkecie Biedronka. Dzięki dobremu sercu mieszkańców udało się zebrać ok. 100 kg karmy dla psiaków jak 65 kg karmy dla bezdomnych kociaków, która trafiła dla potrzebujących.

Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące liczby zwierząt oraz kosztów utrzymania w schronisku w poszczególnych latach:

 

A tak prezentują się szczęśliwe psiaki, które znalazły nowy, kochający dom: