Urząd Miejski w Pajęcznie przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Pajęcznie:
86 8265 0001 2001 0071 7171 0001
– z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.