Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30 – 817 Kraków dotyczącą realizacji zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
W związku z wykonywaniem powyższego zadania, spółka zwróciła się do Burmistrza Pajęczna o powiadomienie właścicieli lasów, że od 29 lipca 2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy Las – R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.
Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Burmistrza.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Burmistrza w późniejszym terminie.
Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr Gminy Nazwa Gminy Nr obr ewid Nazwa obr ewid Sumaryczna pow ewid Ls
044 Pajęczno Miasto 0023 M. Pajęczno 138,1478
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0001 Barany 0,3100
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0002 Czerkiesy 2,5100
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0003 Dylów A 52,1000
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0004 Dylów Rządowy 1,2540
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0005 Dylów Szlachecki 107,5502
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0006 Gajęcice Nowe 57,1700
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0007 Gajęcice Stare 26,8209
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0008 Janki 0,8300
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0009 Kurzna 4,4600
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0010 Lipina 80,9968
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0011 Ładzin 2,0000
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0012 Łężce 38,2572
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0014 Niwiska Dolne 103,8400
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0015 Niwiska Górne 2,7300
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0016 Patrzyków 191,6868
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0017 Podładzin 0,7174
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0018 Podmurowaniec 7,1488
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0019 Siedlec 12,5366
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0020 Tuszyn 89,6796
045 Pajęczno Obszar Wiejski 0021 Wręczyca 7,8100