Gmina Pajęczno ogłasza w okresie od 7 września do 18 września 2020 nabór uzupełniający dla mieszkańców gminy zainteresowanych montażem kotła na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”. Informujemy, iż posiadamy 10 sztuk kotłów na biomasę. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym do montażu kotłów jest: PPHU „Rolnik” Władysław Popiel  z siedzibą w Pajęcznie, ul. Moniuszki 12.

Osoby zainteresowane montażem kotła na biomasę proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji. Deklaracja jest dostępna do pobrania w linku poniżej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się osób chętnych do wymiany kotła. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność złożenia deklaracji.

DEKLARACJA

Wypełnioną deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, wysłać przesyłką pocztową, wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisanym podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym lub wysłać za pośrednictwem e-mail na adres: um@pajeczno.pl.

Uwaga!!! 

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które zgodnie z deklaracją spełniają następujące kryteria formalne i przejdą pozytywną ocenę po analizie technicznej (inwentaryzacji).

Kryterium formalne jakie powinien spełnić uczestnik projektu:

  1. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Pajęczno (własność/współwłasność).
  2. Instalacja ma służyć wyłącznie do celów socjalno-bytowych. W związku z tym nie może być zainstalowana w budynku, w którym jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, agroturystyczna, rolnicza.
  3. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane budynki  będące w trakcie budowy.

Poniżej przedstawiamy informację dla mieszkańców odnośnie wysokości wkładu własnego i dofinansowania dla poszczególnych mocy kotła:

Moc kotła na biomasę Wkład własny Dofinansowanie
10 KW 5 685,70 15 647,42
15 KW 5 844,16 16 089,44
20 KW 5 896,88 16 236,52
24 KW 6 147,68 16 936,12
34 KW 6 292,75 17 340,77

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie pod numerem telefonu 34 311 15 23 wew. 229 lub 251.

W sprawach technicznych informacji udziela osoba upoważniona ze strony Wykonawcy tj: Pan Michał Popiel, tel. 608 027 567,  e-mail: popiel@rolnikbis.pl