Burmistrz Pajęczna

informuje, że w dniach od 27 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Pajęcznie przy ulicy Parkowej 8/12 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  w Pajęcznie (www.pajeczno.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 514/22 Burmistrza Pajęczna z dnia 19.12.2022 r., w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pajęczno, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.