Burmistrz Pajęczna

informuje,

że w dniach od 14 września do 04 października 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie przy ulicy Parkowej 8/12 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  w Pajęcznie (www.pajeczno.pl) wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 483/22 Burmistrza Pajęczna z dnia 07.09.2022 r., w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Pajęczno.