OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Pajęczno ogłosił:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 530/2  położonej w obrębie Gajęcice Stare gmina Pajęczno.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

informacja o wyniku przetargu 01 października 2021