Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęczno” na terenie gminy trwają inwentaryzacje posesji biorących udział w projekcie w   celu ustalenia szczegółów montażu instalacji solarnej oraz fotowoltaicznej.

 

Firmy, które podpisały umowę na realizacje projektu to:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE firma PRO-ECO SP. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81-525 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556389

INSTALACJE SOLARNE – firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, ul. Polna 1e/6 82-500 Kwidzyn NIP: 5711467367 REGON: 192754141

 

UWAGA !!!! Osoby kontaktujące się z Państwem w imieniu Gminy Pajęczno będą posiadały stosowne upoważnienie wydane przez Burmistrza Pajęczna.