Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: “Modernizacja odcinka linii elektroenergetycznej 400kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, do SE Trębaczew do słupa nr 183” , polegającego na przebudowie i remoncie odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, w zakresie skutków, októrych mowa w art.22 ust. 1 ustawy.

Treść obwieszczenia