Burmistrz Pajęczna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu państwa z terenu Gminy Pajęczno.